Ducati Scrambler Forum banner
1 - 20 of 20 Posts

·
Registered
Joined
·
31 Posts
Hej,

Wrocław. Zamówiłem Urban Enduro kilka tygodni temu. Odbiór marzec, czekam jeszcze na klatke silnika, owiewke piuga i wskaźnik biegu. Już powoli szykuje się do zamówienia spawanego na zamówienie montażu pod licznik co by go na środek przed kierownice przełożyć. Na razie mierzyłem na sucho i bardzo wygodnie mimo obaw że kanapa za nisko...

Pozdrawiam, Michał.
 
1 - 20 of 20 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top